Al-Ahadis ul-Muntakhabah

Detail

Description
Alhamdulillah, lengkaplah aplikasi Al-Ahadis ul-Muntakhabah atau Hadis-Hadis Pilihan untuk seluruh pembaca beragama Islam yang ditulis dalam bahasa Melayu. Aplikasi ini mengumpulkan petikan ayat Al-Quran dan hadis-hadisdaripada Rasulullah SAW yang meliputi pelbagai aspek penting dalam kehidupan harian seorang Muslim. Hadis-hadis ini telah dibahagikan kepada 7 bab antaranya Kalimah Tayyibah, Solah, Ilmu & Zikir, Ikram Muslimin, Ikhlas, Dakwah & Tabligh serta Meninggalkan Perkara Yang Sia-Sia. Menerusi aplikasi ini juga kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting Rasulullah SAW dengan para sahabat serta doa-doa yang sering diamalkan Baginda SAW. Di samping itu turut diselitkan juga ganjaran dan kelebihan daripada amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita baca dapat kita ambil iktibar untuk amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita.

Kelebihan:
- Efek Helaian Buku Sebenar
- Isi Kandungan Diambil dari Sumber Asal
- ‘Penanda Buku Automatik’ Berhenti pada Bacaan Terakhir
- Visual Grafik yang Menarik
- Buku Panduan Lengkap dalam Bahasa Melayu
- Terdapat Pilihan untuk Susun Atur Senarai Kegemaran

Nota: Aplikasi ini adalah percuma dengan iklan. Jazak Allah Khai

Our Other Products